„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

Ošacovací středisko

Ošacovací středisko, které má sídlo na Velkém náměstí č. 118 v Písku, poskytuje převážně na základě platného potvrzení o hmotné nouzi 10 ks ošacení na měsíc. Pokud aktuálně potřebné ošacení není k dispozici je možné potvrzení prodloužit.

Ošacovací středisko slouží i pro veřejnost. Drobný poplatek za zakoupené ošacení a jiného zboží slouží jako příspěvek na provoz ošacovacího střediska. 

Otevírací doba stálé prodejní burzy

Pondělí: 09.00 - 14.00 hod.

Středa:   09.00 - 15.30 hod.

Pátek:     09.00 - 13.00 hod.

Děkujeme všem dárcům, kteří si nepletou ošacovací středisko se sběrným dvorem a přinášejí věci, které nejsou rozthané a špinavé. 

Ošacovací středisko je finančně podporováno z dotace města Písek na sociální účely. Poskytnutá dotace pro rok 2018 byla v celkové výši 38.000,00 Kč. Děkuje za podporu. 

Český červený kříž Písek

Mgr. Petra Vítková, Ú OS ČČK Písek 

 

Nahoru